UAB GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRO PRIVATUMO PRANEŠIMAS

KANDIDATŲ Į LAISVAS AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS DARBO VIETAS PRIVATUMO PRANEŠIMAS

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

Kilus klausimams, susijusiems su: asmens duomenų tvarkymu ar BDAR taikymu, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną dap@ltg.lt