Įmonės valdymo organai

Pagal UAB Geležinkelio tiesimo centro įstatus Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas – yra aukščiausias UAB Geležinkelio tiesimo centras organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sprendimo priėmimo tvarka nustatyta LR akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, UAB Geležinkelio tiesimo centras įstatuose.

UAB Geležinkelio tiesimo centro įstatai

UAB Geležinkelio tiesiomo centro etikos kodeksas