TRAUKINIO MAŠINISTŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS (PDF failas)

Nuo 2020 m. kovo 24 d. UAB Geležinkelio tiesimo centre pradėjo veikti traukinio mašinistų mokymo centras. Lietuvos transporto saugos administracijos Paslaugų departamento sprendimu buvo suteikta teisė mokyti asmenis traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir papildyti. Su traukinio mašinistų, ketinančių valdyti specialiuosius geležinkelio riedmenis, teorijos ir praktikos mokymo programa galima susipažinti žemiau:

Mašinistų-mokymo-planas